මා මෙතෙක් ඇසූ සංවේදීම කවි බණ අපේ පොඩි හාමුදුරුවන්ගෙන් ඔබේ සිතත් නිවෙයි. නෙතින් කදුලක් වැටෙයි

සැමගේම සිත් පහන් කරන ලොවුතුරා බුදු හාමුදුරුවන් දේශනා කල බුදු දහමයි. අපි කියන්න යන්නේ පොඩි හාමුදුරුවෝ නමකගෙන් මෙන්න බලන්න මෙතෙක් ඇසූ සන්වේදීම කවි බණ අපේ චූටි හාමුදුරුවන්ගෙන් බුදුසරණයි කියලා මුළු ලෝකයටම පෙන්න share කරන්න පහතින් වීඩියෝව බලන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also Like