නිවසට ගොස් මව විසින් දියණියගේ ගත් ඡායාරූ පරීක්ෂා කළ පසු මව කම්පනයට හා භීතියට පත්කළ ඡායාරූපය

මව විසින් තමන්ගේම දියණියගේ ගත් ඡායා රූපයක් මේ දිනවල සමාජ ජාල ඔස්සේ හුවමාරුවෙමින් පවතිනවා. ඒ තමයි තමන්ගේ අවුරුදු දෙකක දියණිය සිටුවා   මව විසින් ඡායා රූපයක් ගැනීමට යන අවස්ථාවේ ඉතා විෂ සහිත සර්පයකු ඒ කුඩා දියණියගේ අසලින් ගමන් කර තිබිම. කෙසේ නමුත් ඇයගේ මව සිතා තිබෙන්නේ ඒ ගසක අත්තක් හෝ ලී කොටයක් කියා. පසුව ඇයගේ මව නිවෙසට ගොස් ඡායාරූප පරික්ෂා කරන විට ඇය දැක තිබෙන්නේ සර්පයකු තම දියණියගේ දෙපා අසලින් ගමන් කරන අයුරු ඡායා රූපයේ සටහන් වී තිබීමයි.

කෙසේ නමුත් ඇය විසින් වැඩි දුරටත් විදෙස් පුවත් වලට සදහන් කර තිබෙන්නේ ඇය එම ඡායා රූපයක් දුටු සැනින් කම්පනයට ද ලක් වී තිබු බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also Like