ඉත්තෑවෙකු ගොදුරක් කරගන්න ගිය විශාල සර්පයෙක්ට ඉත්තෑවා දුන්නු අමතක නොවෙන දඩුවම් මෙන්න

ඉත්තෑවාගේ ඇග පුරාම කටු ගොඩක් පිහිටා තිබෙන්නේ එම සතාට සිදු වන කරදරයකදී ආරක්ෂා වීමටයි. කරදරයක් වූ සැනින් ඉත්තෑවා ශරීරයේ තිබෙන කටු විහිදා අරිනවා ඒ ඉත්තෑවට අවේනික ආරක්ෂා ක්‍රමයකි මේ බලන්න බ්‍රසීලයේ සිදු වූ අපුරු සිදු වීමක් සර්පයෙක් තමන්ගේ ගොදුර සඳහා ඉත්තෑවෙක් ගොදුර කරගන්නට ගොස් නොසිතූ ඇබැද්ධියක පුහුණු දුන් සර්පයෙකුගේ වීඩියෝවක් විදෙස් මාධ්‍ය ඔස්සේ මේ වන විට ප්‍රසිද්ධ කර තිබෙනවා.මෙම සර්පයා ඉත්තෑවා ඩැහැ ගැනීමට ගොස් ඉත්තෑකූරු රාශියක් ඇඟේ ඇනීමෙන් මෙම සත්වයා තුවාල ලබා සිටි අතර මෙම සර්පයා හමුවී තිබුනේ බ්‍රසීලයෙන්.මේ එම වීඩියෝවයි පහතින් බලන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also Like