2017 ආසියානු යතුරු පැදි ශූරතාවලියේ දෙවන ස්ථානය දිනු ලංකාවේ අවුරුදු 14 කොල්ලා

2017 ආසියානු මාර්ග ධාවන යතුරු පැදි ශූරතාවලියේ තායිලන්ත අදියරේ දෙවන ස්ථානය දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවේ එරන් ගුණවර්ධන සමත් විය. ඒ මෙම ඉසව්වෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් දැක්වූ ඉහළ ම ජයග්‍රහණය යි.අදියර 6කින් සමන්විත තරගාවලියේ 2 වන අදියර තායිලන්තයේදී පැවැත්විණි.ඒ, අප්‍රේල් 14 සහ 15 යන දෙදිනයන්හිදී ය.එහිදී තරගයේ පළමු වන ස්ථානය දිනා ගත්තේ, ජපානයේ ටෙට්සුයා ෆුජිටා ය.ශ්‍රී ලංකාවේ එරන් ගුණවර්ධන එහි දෙවන ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා.තරගාවලියේ මීළඟ අදියර ජූලි මස 3 සහ 4 යන දෙදිනයන්හිදී ජපානයේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි.මේ අතර ඔහුව පිළිගැනීමට ආසියානු මෝටර් රථ ධාවන ශූර ඩිලන්ත මාලගමුව ද පැමිණ සිටීම විශේෂත්වයක්. පහතින් එම අවස්ථාවේ ජායාරුප පෙළක් නරඹන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also Like