සුරූපී නිළි බුවිනි චාපා ඇයගේ 24 වෙනි උපන්දිනය වෙනුවෙන් දුන්නු Ladies Only විශේෂ උපන්දින සාදය

රංගන ශිල්පිණී බුවිනි චාපා දියලගොඩ පසුගියදා ඇයගේ 24වන උපන්දිනය සමරණු ලැබුවා. ඒ වෙනුවෙන් කාන්තාවන්ට පමණක් විශේෂ වූ උපන්දින සාදයක් ඇයගේ පවුලේ සාමාජිකයින් විසින් සංවිධාන කර තිබුණු අතර බුවිනිගේ සමීපතම මිතුරියන්ගේ පවුලේ සමීපතමයින් රැසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී සිටියා. පහතින් නරඹන්න අයගේ උපන්දින සාදයේ වීඩියෝව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also Like