සංගීතයෙන් රසික සිත් සැනසූ තරුණ ගායකයෙක් වන මොහාන් උතුම් පැවිදි දිවියට පිවිසෙයි

මොහාන් විකුමසුරිය කියන්නේ තරුණ ගායකයෙක්. Srilankan Airline හි සේවය කල ඔහු ඉතා සුන්දර ගීත බොහොමයකම හිමිකරැවෙක්ද වනවා.

ලාංකික හැමදෙනාගේම සිත් දිනාගත් නිරහංකාර හිතක් ඇති ඔහු පසුගියදා පැවිදි දිවියට පිවිසියා. ඒ කඩවත වෑබඩ පිහිටි අරහන්තක සමාධි අරණයේදී කඩවත සිරි සුමන ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේදීයි.

ගිහි ජීවිතයේදී මොහාන් විකුමසුරිය නම් වූ ඔහුගේ පැවදී නාමය වන්නේ රත්නපුරේ චිත්තසති හිමියන් නාමයයි.

උන්වහන්සේ පැවදි දිවියට පැමිණි අවස්ථාව පහතින් බලන්න

ඔහු ගායනා කල ගීත පහතින් නරබන්න

උපුටා ගැනීම – http://gossip.hirufm.lk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also Like