ලංකාව හැරගිය ඩිලානි අබේවර්ධන දැන් මොකද කරන්නේ..? මෙන්න බලන්න ඩිලානි ඇමරිකාවේ ගෙවන සුපිරි ජීවිතය

අනුව දශකයේ ලංකාවේ සිනමාවේ රූමතිය ඩිලානි දැන් ඇමරිකාවේ ගෙවන සරාගී ජීවිතය මෙන්න ලංකාවේ හැමෝම වගේ ජනප්‍රිය උනාම එක එක රටවල් වලට ගිහින් එක එක රැකියා කරනවා සමහරු පදින්චියටම යනවා මේ ලංකාවේ හිටපු තවත් සුපිරි නිලියක් වන ඩිලානි අබේවර්දන ඇයත් දැන් සිටින්නේ ඇමරිකාවේ මේ දැන් ඇය ගෙවන සුපිරි සරාගී ජීවිතය බලන්න ඔබත් පහතින් වීඩියෝව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also Like