ජලය නැතිව වසර 4ක් ජීවත්වන අරුම පුදුම මළුවා පොළව යටින් හමුවේ මෙන්න බලන්න

ජලය නැතිව වසර 4ක් ජීවත්වන අරුම පුදුම මළුවා පොළව යටින් හමුවේ.මත්ස්‍යයකුට ජලය නොමැතිව කොපමණ කාලයක් ජීවත්විය හැකිද ?
සාමාන්‍යයෙන් මත්ස්‍යයකුට ජලයෙන් තොරව ජීවිතය පවත්වා ගැනීම අසීරු වන බවට කිසිදු සැකයක් නැහැ.කෙසේ වෙතත් ජලය නොලබා වසර 4ක් ජීවත්විය හැකි මසුන් විශේෂයක් අප්‍රිකානු මහද්වීපයේ වෙසෙන බව ඔබ දැන සිටියාද ?මේ එම විස්මිත මසුන් පිළිබදයි.එම වීඩියෝව පහතින් බලන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also Like