කුණු කන්දේ වෙච්ච වංචාවක් ගැන ප්‍රසිද්ධ ගායකයෙක් තැබූ සටහන දුර දිග යයි මෙන්න විස්තරය

මේ ලෝකේ ගොඩක් දේවල් තීරණයේ වෙන්නේ ඇත්ත සහ බොරුව අනුව. ඇත්ත වගේම බොරුවත් ජයගන්නවා. හැබැයි ඇත්ත තරම් බොරුවට ආයුෂ නැහැ.

අපි මෙහෙම ඇත්ත බොරු ගැන කිව්වේ මිතොටමුල්ලේ සිද්ධිය ගැන එළියට එන එක එක කතා නිසා. ඒ දේවල් ඇත්ත ද නැත්ත ද කියලා අපිට හරියටම කියන්න බැහැ.

ප්‍රසිද්ධ ගායකයෙක් වන චිත්‍රලාල් සෝමපාල එයාගේ Facebook ගිණුමේ මීතොටමුල්ල කුණු කන්ද ගැන සටහනක් දාලා තියෙනවා. හැබැයි එක එයාම කියන කතාවකුත් නෙමේ.

ඒ සටහන සහ ඒකට කට්ටිය දක්වලා තියෙන ප්‍රතිචාරත් පහළ තියෙනවා. ඒ දේවල් වල ඇත්ත බොරු මොකක් වුණත් කුණු කන්ද නිසා නැතිවෙච්ච් අහිංසක ජිවිතවලට කාටවත් පණ දෙන්න නම් බැහැ. මේ හැම එකක්ම බලලා ඔබ බුද්ධිමත්ව හිතන්න.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also Like